Kā izveidot labāko sapņu īstenošanas komandu

0 Comments

Sapņi un bailes tos izpaust. 

Mums, latviešiem, ir ticējums, ka sapņus nevajag izpaust, jo tad tie nepiepildās. Šim ticējumam tāpat kā daudziem citiem nav racionāla pamata. Tas ir psiholoģisks bloks, kas bremzē attīstību. 

Par saviem sapņiem ir jārunā. Tie ir jāapraksta vārdos, klausītājos uzburot vīzijas. Tas palīdz sapņiem materializēties, jo lielus sapņus var realizēt tikai ar citu cilvēku palīdzību. 

Citi sapņus tev palīdzēs īstenot tikai tad, ja tavos sapņos saredzēs labumu sev vai citiem. Tādēļ nav jābaidās sapņot lielus, savtīgus sapņus, jo tie realizēs tad, ja būs pārauguši tevi pašu.

vieta, kur sapņot

Tas varētu būt sapnis par skaistu ēku ar lieliem logiem skaistā vietā, sapnis par bērnu ciešanu remdēšanu, sapnis par ceļojumu kosmosā vai par jaunu sabiedrisku organizāciju. Tas var būt jebkas.

Biznesa jeb organizācijas sapni sauc par vīziju. 

Asistentu loma sapņu komandas veidošanā.

Ne visus cilvēkus var saukt par sapņotājiem. Ir labi, ka tā, jo ir cita cilvēku kategorija - cilvēki, kuri par savu sūtību uzskata palīdzēt citiem. 

Virtuālie asistenti biezi pieder pie šīs cilvēku kategorijas. Daudziem uzņēmējiem viņi ir ļoti nepieciešami. Uzņēmējiem sava plašā skatījuma dēļ nereti ir grūtības savu vīziju izklāstīt citiem. Tādēļ ir vajadzīgi asistenti, kam bez tehniskajām zināšanām ir vēl arī prasme ieklausīties un sadzirdēt. To var iemācīties.

Daudzi man zināmi uzņēmēji sākumā ir vēlējušies iztikt tikai ar vienu asistentu un meklējuši variantu "viss vienā". Tādus jautājumus var redzēt uzņēmēju savstarpējā atbalsta grupās.

Asistentu, kas izprot galvenās interneta biznesa kompnentes un prot darboties ar rīkiem nav daudz. Ja asistents palīdz uzņēmumam palielināt ienākumus, šādu speciālistu novērtēs un centīsies paturēt.

Virtuālo asistentu karjeras attīstības iespējas.

Asistentiem, kuri izprot tā saucamo "lielo bildi" ir iespēja kļūt par integratoriem. 

Integratorus meklē, kad uzņēmējs ir gatavs algot vairāku cilvēku komandu. Integrators ir kā tilts starp uzņēmēju un šo komandu. Integrators ir tas, kas informēs komandu par vīziju un uzdevumiem, kā arī piešķirs projektus konkrētiem komandas locekļiem. Tāpēc integratoram ir jāsaprot uzņēmējs, sistēma un jāprot nospraust prioritātes. 

Sapņu komanda

Ko varēs apgūt SIA DODAM veidotajā programmā?

Apmācību programma, kuru mēs veidojam SIA DODAM, sauksies "Vairāk nekā virtuālais asistents". Mēs programmā iekļausim vairāk nekā tikai informāciju par darba organizēšanas rīkiem. Šāds plāns ir radies, vērojot faktiskās uzņēmēju vajadzības.  

Labam virtuālajam asistentam būtu jābūt izpratnei  par pašreizējiem digitālā mārketinga principiem,  par to, kā komunicēt ar klientu un līdz ar to arī, kā pašam sevi labi pozicionēt un pelnīt.

Uzņēmējs - sapņotājs, integrators - sapņa īstenotājs?

Vai tā ir?

Pēc dabas mēs vairāk atbilstam vienam no šiem diviem tipiem, taču arī integrators var sevī attīstīt spējas koncentrēties uz vīzijas formulēšanu. Šāds piemērs ir viena no manām skolotājām Eimija Porterfīlda (Amy Porterfield). Pirms sava uzņēmuma izveidošanas Eimija 10 gadus strādāja pie Tonija Robinsa (Tony Robbins). Eimija pēc dabas ir sapņu īstenotāja. Savā podraidē, kur viņa sarunājas ar savu integratori Kloiju, Eimija stāsta par to, kā uzņēmējdarbība viņai lika mainīties. 

Attēlos es, Ilze Bērziņa, un mana skolotāja Eimija Porterfīlda Sandiego, Kalifornijā 2018. gadā.

Savukārt es, šī raksta autore, pēc savas būtības esmu sapņotāja, taču esmu personīgi apguvusi visus rīkus, kas ļāvuši man izveidot virtuālo vidi un digitālo mārketinga un pārdošanas sistēmu. Uzskatu, ka katram mazā uzņēmuma īpašniekam noderētu vismaz pamatzināšanas, lai zinātu, kādas ir iespējas un kādi ir ierobežojumi. Tas arī labāk ļautu saprast, kur ieguldīt un kādā secībā to darīt.

Nosaki, kas esi tu: sapņotāja vai sapņu īstenotāja.

Ja lasi angliski, vairāk par vīzijas veidotājiem un integratoriem vari lasīt Džīno Vikmena un Marka Vintersa grāmatā ,,Raķešu degviela". Angliski tā saucas "Rocket Fuel".

Šajā grāmatā ir pieejama anketa, kur var noteikt, pie kura tipa tu piederi. Tur tiek arī doti vērtīgi padomi, kā sadarboties pretēja tipa cilvēkiem, lai viņu sadarbība būtu kā degviela raķešu dzinējam nevis kā ugunsgrēka izraisītāja.

Taču, lai palīdzētu tiem, kas angliski nesaprot vai nevar iegādāties grāmatu, SIA DODAM komanda iztulkoja un adaptēja anketas no grāmatas ,,Raķešu degviela".

Ja tevi tas interesē, aizpildi zemāk redzamo veidni, un mēs tev anketu nosūtīsim e-pastā,

Categories:

Leave a Reply